Eğitim Tesislerinin Performansa Dayalı Yönetimi

Alanında İlk MEB Onaylı Sertifikalı Eğitimleri, Pmc Eğitim ve Danışmanlık olarak sizlere sunuyoruz

Sevgili Öğretmenlerimizi sınıflarından ayırmayalım; eğitim kurumlarının yönetimini profesyonel yöneticilere bırakalım.
Eğitim kurumlarının daha iyi hizmet üretebilmesi için; - okul bütçesinin etkin planlanması,

İhtiyaçların önceliklere göre belirlenmesi,
Etkin bir biçimde harcanması,
Kurumsal şeffaflık ilkeleri doğrultusunda stratejik planlarının yapılması, uygulanması, performans kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlerin uygulanarak sene sonunda yapılacak Faaliyet Raporları ile kamuoyunun (velilerin) bilgilendirilmesi,Tecrübeli eğitim kadromuz ile eğitim tesislerinin yönetimine adaylar yetiştiriyoruz.


İrtibat Tel : 0505 975 10 95

Hafta İçi Grupları: 3 Hafta 72 saat; Hafta Sonu Grupları: 6 Hafta 72 Saat MEB Onaylı Sertifika Alabiliyorsunuz